Widget CleverAds là gì?

Widget Ads giúp người dùng Google Ads đánh giá được hiệu quả các chiến dịch đang chạy. Thông qua số liệu thống kê về sự gia tăng trong lượng truy cập web, hình thức liên hệ của khách hàng và từ khóa mang lại hiệu quả

Đối tượng hướng đến

Đối tượng hướng đến

Những nhà quảng cáo Google Ads, người chạy quảng cáo nhằm mục đích đem lại số lượng người dùng lớn đến website của mình hơn.

Mục tiêu

Mục tiêu

Theo dõi hành động của người dùng trong website của mình, dựa trên những thống kê như số lần vào website, sử dụng hình thức chat nào,...

Thành quả

Thành quả

Đem lại lợi ích lớn cho khách hàng, qua việc sử dụng hệ thống tracking do widget ads thiết kế, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Lợi nhuận

Lợi nhuận

Đem lại lợi ích lớn cho khách hàng, qua việc sử dụng hệ thống tracking do widget ads thiết kế, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hoàn toàn miễn phí và bắt đầu tối ưu hoá chiến dịch của bạn ngay!

quy trình của hệ thống

Tiện ích

Card image

Đo lường hiệu quả chỉ với 1 công cụ Widget

Card image

Báo cáo, phân tích chi tiết

Card image

Gửi báo cáo hàng ngày qua email

Lợi ích từ widget

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Nhắm đúng đối tượng

Nhắm đúng đối tượng

Do lường hiệu suất chiến dịch

Do lường hiệu suất chiến dịch

Mang lại hiệu quả tối ưu

Mang lại hiệu quả tối ưu

Đem khách hàng đến cho bạn

Đem khách hàng đến cho bạn

Kiểm soát chiến dịch

Kiểm soát chiến dịch

Tăng lợi nhuận với số tiền bỏ ra

Tăng lợi nhuận với số tiền bỏ ra

Tin tức

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 1 CÔNG CỤ WIDGET

Widget Ads giúp nhà quảng cáo Google Ads dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo Google Ads có thể tối ưu hóa quảng cáo dựa trên thông tin thống kê như từ khóa, số lượng khách truy cập và tiện ích được nhấp

Chi tiết